עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

ראשיתה של האנטישמיות היה בבסיסה דתי. השנאה אל היהודי הייתה מושתתת על המאבק בין הדת הנוצרית לבין הדת היהודית. יהודי, באותן מאות שנים שהתנצר – הפסיקו את האנטישמיות כנגדו. הייתה זו אנטישמיות מסורתית שהבסיס שלה היה אמוני-דתי ותו לא. אמונה

קרא עוד ←
עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

ראשיתה של האנטישמיות היה בבסיסה דתי. השנאה אל היהודי הייתה מושתתת על המאבק בין הדת הנוצרית לבין הדת היהודית. יהודי, באותן מאות שנים שהתנצר – הפסיקו את האנטישמיות כנגדו. הייתה זו אנטישמיות מסורתית שהבסיס שלה היה אמוני-דתי ותו לא. אמונה

הקדשה: לרפואת דלקה בת רבקה

קרא עוד ←
מאיר עיניים הרב מאיר אסטריק
כוחו של בלעם

כוחו של בלעם

בפרשה זו של רצון בלעם לקלל את בני ישראל רבו התמיהות. ראשית, הקשו המפרשים, שבלעם נביא היה ולא שוטה, ואחר

מרים – כוח האמונה

"ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחדש הראש וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם; ולא היה מים

מעלתו של המן

"והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר" (פרק יא פס' ד). והקשו המפרשים

הקניין שבתורה

מבואר בגמ' (שבת פז א) שלפי רבי יוסי מתן תורה צריך היה להיות בשישי בסיון, אולם משה רבינו הוסיף יום

שרשרת הדורות

טרם השראת השכינה בעם ישראל (רש"י א א) מצריכה התורה שבני ישראל "יתילדו על משפחותם" (פס' ח) וביאר רש"י "הביאו

נקם שאינו ברית

נאמר בפרשת הקללות "והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית" (פרק כו פס' כה) ופרש"י "ויש נקם שאינו בברית, כדרך שאר

השמיטה – חיזוק האמונה

גמ' בסנהדרין (לט א) שאל אפיקורס את ר' אבהו ממעשה יחזקאל שציוהו ה' שיישן על צידו השמאלי במשך שלוש מאות

והאיש משה הרב משה שינפלד​
והצנע לכת

והצנע לכת

בלעם רצה לנצל את כוחו המילולי ולקלל את בני ישראל, אולם בניגוד לרצונו, יצאו מפיו ברכות במקום קללות. בלעם מסתכל

מעשה במים

מרים הנביאה נפטרה לבית עולמה. כשמרים נפטרה, הבאר שליוותה את בני ישראל באופן נסי – פסקה מלתת מים. מדוע? נחזור

הנטפלים למחלוקת

הרדיפה אחר הכבוד, היא הבסיס לכל בעיות המחלוקת ופירוד הלבבות. פרשתנו מראה את ההרס הרב הנגרם כתוצאה ממחלוקת ופירוד. דתן

טיפול עיניים במחלקת קרדיולוגיה

פרשת "שלח" מסתיימת בפסוקים העוסקים במצוות ציצית. פרשת ציצית נאמרת פעמיים ביום – בתפילת שחרית ובתפילת ערבית, כחלק ממצוות "קריאת

חי מת

אחד הגורמים המונעים מאתנו שלוות נפש, הוא העיסוק המחשבתי במה שאחרים חושבים עלינו. חשוב לנו שאחרים יעריכו אותנו, וקשה לנו

עכשיו, כן!

בכל אדם קיימת תכונה הגורמת לו לדחות את מילוי ויישום המטלות המוטלות עליו. כאשר אדם צריך לעשות משהו, הוא אומר

הרועה מהדרום

פרשת 'נשא' כוללת בתוכה גם את פרשת הנזיר. הנזיר שהתורה עוסקת בעניינו, הוא אדם שנחשף למחזה שלילי מסוים, שעלול לדרדר

ויאמר אליהו הרב אליהו פורטנוי
להקשיב למה שנאמר בהתחלה

להקשיב למה שנאמר בהתחלה

בכל פעם אחרי שבלעם מברך את עם ישראל, כועס עליו בלק ובלעם "מתנצל" על כך. כך קרה בפעם הראשונה "ויאמר

להאמין גם כשלא מבינים

בסוף הפרשה, כתוב בתורה על המלחמ של סיחון שכבש את הארצות של עמון ומואב, ועל כך כתוב בפסוק "על כן

חזרה בתשובה אמיתית

אחרי שמשה רבינו אמר לבני ישראל את העונש שנגזר עליהם בגלל המרגלים, הייתה קבוצה בעם ישראל שאמרו למשה רבינו שהם

אופן ההכנה למתן תורה

כשהקב"ה מבאר למה הבכורים מקודשים יותר משאר בני האדם, כתוב בפסוק "כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ

באיזו זכות ניגאל?

לקראת סוף הקללות, כתוב בפסוק "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור".

גם גרים וגם תושבים בעולם

אחד מהדינים של היובל המוזכרים בפרשה הוא שהקרקעות חוזרות לבעליהם, ומסבירה התורה את הסיבה לכך "והארץ לא תימכר לצמיתות כי

שני סוגי יציאות

בסוף הפרשה כתוב "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי וכו' ויקוב וכו' את השם ויקלל" [כ"ד , י'-י"א].

ענייני דיומא אוהד שקד-מנדלבוים​
עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

עכשיו נשאר לפוצץ את המסילה

ראשיתה של האנטישמיות היה בבסיסה דתי. השנאה אל היהודי הייתה מושתתת על המאבק בין הדת הנוצרית לבין הדת היהודית. יהודי,

בורות מקדשת סטריאוטיפים

לפני מספר שבועות התקיים שעשועון טריוויה בתקשורת הכללית לקראת "יום העצמאות". המנחה הגדיר את חמש השאלות הראשונות כ"שאלות מחממות". על

האם נחיה כאן פעם יחד?

כאשר כל זב חוטם יכול להשליך להבות על קבוצה אחרת באמצעות המקלדת והשיח הופך להיות שיח של יותר ויותר שנאה

דה לגיטימציה

בשבוע שעבר העלנו את השאלה כיצד הצליח הממשל הנאצי בגרמניה להביא עם שוחר תרבות ועם נאור כמו העם הגרמני [לכאורה]

דה לגיטימציה מובילה לשנאה

כאשר חברה מסוימת מייצרת דה-לגיטימציה לחברה אחרת, החברה השליטה תפסיק עם הזמן לחוש תחושת אחדות וסולידריות עם הקבוצה השנייה. כך

למה אנחנו לא מפרידים דת ומדינה?

בעקבות המאמר משבוע שעבר בנושא תכניותיו הנלוזות של פייגלין, שב"ה הוא ככל הנראה (בשעת כתיבת שורות אלו) לא יזכה להיכנס

אבדן זהות

בסוכות תר"ץ (אוקטובר 1929) נדם ליבה של הבורסה האמריקאית. ביום אחד, שכונה "יום חמישי השחור", איבדה הבורסה 13 מיליון מניות

ותלמודו בידו הרב ירחמיאל קראם
שבט לוי

שבט לוי

שאלת ברור חטאם של משה רבנו ואהרון העסיקה רבות את פרשני החומש, אשר התחבטו כיצד לפרש את שסתמו הכתובים. רש"י

קורח| סנקציות כלכליות

התורה חסה על ממונם של ישראל, כאשר הקב"ה מצווה למשה לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים. המטרה היא לא רק

נשא | שגרה

עד כמה הורסת שגרה של מספר רגעים, ניתן ללמוד מהמדרש המספר על הויכוח שהיה לשבטים עם דודם, עשו הרשע, שעה

בחוקותיי | זכות אבות

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק  ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" (ויקרא כ"ו, מ"ב) כמה ממפרשי

האם ל"ג בעומר נחגג כהלכה?

  שנים אני מתלבט האם לכתוב או לדבר על זה או שמא להניח למצב. אבל לאט לאט מתגבשת אצלי הדעה

אחרי מות קדושים | מיהו יהודי

שאלת הזהות היהודית, במה היא באה לידי ביטוי, הינה אחד הנושאים העולים על הפרק מידי פעם בציבוריות הישראלית ובמיוחד בימים

"יום השואה והגבורה" האמנם?

מידי שנה כשמגיע התאריך כ"ז בניסן, מתלבטים אנשי חינוך ביהדות החרדית כיצד לנהוג ביום השואה עם תלמידיהם. האם לעמוד דום

חנוך לנער הרב משה בירנבוים
חנוך לנער – פרשת בלק

חנוך לנער – פרשת בלק

חשיבות לימוד התורה של תינוקות של בית רבן כאשר יעקב אבינו בא לפני יצחק כדי לקבל את הברכות הנצחיות אומר

חינוך לחיים – פרשת קורח

"רב לכם בני לוי" אומר רש"י –"וקרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? פירש הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע :

חינוך לחיים – פרשת שלח

להתחיל ברגל ימין –"ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה" כבר כאשר הילד בעריסה , תכוון להרים אותו תרומה לה'. ומיד כשאתה

חינוך לחיים – פרשת בהעלותך

"עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ותקעו בהן ונועדו אליך כל

חינוך לחיים – פרשת נשא

"והשקה את האישה את מי המרים המאררים" – חז"ל אומרים שכאשר האיש מביא את אשתו לבית המקדש אומר הכהן לאישה

חינוך לחיים – לשבועות

האדמו"ר מסאטמר אמר פעם: הנה לכאורה, מצינו דבר פלא: בט"ו בשבט, אשר הוא ראש השנה לאילנות – מה אנו עושים?

חינוך לחיים – פרשת במדבר

"ואלה תולדות אהרון ומשה"- "ואלה שמות בני אהרון"– ומוזכרים רק בני אהרון מסביר רש"י "לפי שלימדן משה תורה, מלמד שכל המלמד