לאחרונה

שרשרת הדורות

שרשרת הדורות

טרם השראת השכינה בעם ישראל (רש"י א א) מצריכה התורה שבני ישראל "יתילדו על משפחותם" (פס' ח) וביאר רש"י "הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט". ועניין היחוס מוצאים אנו אף בקבלת התורה, כמבואר במדרש

קרא עוד ←
שרשרת הדורות

שרשרת הדורות

טרם השראת השכינה בעם ישראל (רש"י א א) מצריכה התורה שבני ישראל "יתילדו על משפחותם" (פס' ח) וביאר רש"י "הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט". ועניין היחוס מוצאים אנו אף בקבלת התורה, כמבואר במדרש

הקדשה: לרפואת דלקה בת רבקה

קרא עוד ←
מאיר עיניים הרב מאיר אסטריק
שרשרת הדורות

שרשרת הדורות

טרם השראת השכינה בעם ישראל (רש"י א א) מצריכה התורה שבני ישראל "יתילדו על משפחותם" (פס' ח) וביאר רש"י "הביאו

נקם שאינו ברית

נאמר בפרשת הקללות "והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית" (פרק כו פס' כה) ופרש"י "ויש נקם שאינו בברית, כדרך שאר

זכר לענני הכבוד

ידועה קושית המבי"ט מדוע אנו עושים חג ומעלים על נס רק את זכר ענני הכבוד שליוו את עם ישראל במדבר,

להגדיל היראה ולהקטין הניסיון

בשני מקומות הזהירה התורה על איסור הונאת הגר (שמות כב כ; ויקרא יט לד). ובשניהם סמכה התורה את זכירת היותנו

זמן הגאולה

"והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (שמות פרק יב

נס שהוא טבע

אחר שעסקה תורה בנגעי אדם ונגעי בגדים, עוסקת התורה בנגעי בתים – "כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן

והאיש משה הרב משה שינפלד​
מכיר ומעריך

מכיר ומעריך

שתי פעולות עיקריות נעשות בשכל – הכרה והערכה. השכל מכיר את אשר לפניו, ואם אין טעות בהכרה, הרי היא אמתית.

הסיבוב השביעי

פרשת 'בהר' פותחת במצוות השמיטה: "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם, וְשָׁבְתָה

טיפול ברגשות

רגשות האדם טעונים טיפול עֵרני וזהיר, משום שדווקא בהם נע האדם תכופות מקצה לקצה. שני קצוות הרגשות מסוכנים במידה שווה,

העץ הקדוש

פרשת "קדושים" כוללת בתוכה מצוות רבות, כשאחת מהם היא מצוות ערלת האילנות. כך כותבת התורה: "וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם

ויהי בחצי הלילה

המכנה המשותף לשלושת מכות מצרים האחרונות הוא החושך. במכת ארבה, הכמות העצומה של הארבה גרמה לחושך, וכפי שכותבת התורה: "וַיְכַס

יש אלוקים במקום הזה

רבקה רוצה להציל את יעקב מפני חרבו המונפת של עשיו, ולשם כך היא מצווה עליו לברוח לחרן: "וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע

ויאמר אליהו הרב אליהו פורטנוי
באיזו זכות ניגאל?

באיזו זכות ניגאל?

לקראת סוף הקללות, כתוב בפסוק "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור".

גם גרים וגם תושבים בעולם

אחד מהדינים של היובל המוזכרים בפרשה הוא שהקרקעות חוזרות לבעליהם, ומסבירה התורה את הסיבה לכך "והארץ לא תימכר לצמיתות כי

שני סוגי יציאות

בסוף הפרשה כתוב "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי וכו' ויקוב וכו' את השם ויקלל" [כ"ד , י'-י"א].

הדיבור מגלה על פנימיות הלב

שתים מהאיסורים בפרשה הם "לא תיקום ולא תיטור", ומבאר רש"י את האיסורים האלו בזה"ל "אמר לו השאילני מגלך אמר לו

מסירות נפש תביא את הגאולה

ידוע מה שכתוב בפוסקים שהשבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול על שם הנס הגדול שקרה לעם ישראל במצרים, שלקחו את

ההבדל בין דיבור לעשייה

בפרשה יש את הדינים של אחד משלושת הצורות של הנגעים – נגעי בתים. כידוע, הנגעים באים על האדם בגלל חטאיו,

ענייני דיומא אוהד שקד-מנדלבוים​
דה לגיטימציה

דה לגיטימציה

בשבוע שעבר העלנו את השאלה כיצד הצליח הממשל הנאצי בגרמניה להביא עם שוחר תרבות ועם נאור כמו העם הגרמני [לכאורה]

דה לגיטימציה מובילה לשנאה

כאשר חברה מסוימת מייצרת דה-לגיטימציה לחברה אחרת, החברה השליטה תפסיק עם הזמן לחוש תחושת אחדות וסולידריות עם הקבוצה השנייה. כך

למה אנחנו לא מפרידים דת ומדינה?

בעקבות המאמר משבוע שעבר בנושא תכניותיו הנלוזות של פייגלין, שב"ה הוא ככל הנראה (בשעת כתיבת שורות אלו) לא יזכה להיכנס

אבדן זהות

בסוכות תר"ץ (אוקטובר 1929) נדם ליבה של הבורסה האמריקאית. ביום אחד, שכונה "יום חמישי השחור", איבדה הבורסה 13 מיליון מניות

אז מי כאן הגזען?

בית המשפט העליון פסק כי מועמד מטעם איחוד מפלגות הימין לא יוכל להתמודד בשל ביטויים גזעניים שלו. גם היועמ"ש, שחולם

בוחרים (שוב) בדרך הלא נכונה

פסילתו של מועמד מטעם הימין הקיצוני לכנסת ע"י בג"ץ לא הייתה הפתעה מיוחדת. גם אישורו של המועמד המתנגד למדינה יהודית

ותלמודו בידו הרב ירחמיאל קראם
שבט לוי

שבט לוי

שאלת ברור חטאם של משה רבנו ואהרון העסיקה רבות את פרשני החומש, אשר התחבטו כיצד לפרש את שסתמו הכתובים. רש"י

קורח| סנקציות כלכליות

התורה חסה על ממונם של ישראל, כאשר הקב"ה מצווה למשה לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים. המטרה היא לא רק

נשא | שגרה

עד כמה הורסת שגרה של מספר רגעים, ניתן ללמוד מהמדרש המספר על הויכוח שהיה לשבטים עם דודם, עשו הרשע, שעה

בחוקותיי | זכות אבות

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק  ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" (ויקרא כ"ו, מ"ב) כמה ממפרשי

האם ל"ג בעומר נחגג כהלכה?

  שנים אני מתלבט האם לכתוב או לדבר על זה או שמא להניח למצב. אבל לאט לאט מתגבשת אצלי הדעה

אחרי מות קדושים | מיהו יהודי

שאלת הזהות היהודית, במה היא באה לידי ביטוי, הינה אחד הנושאים העולים על הפרק מידי פעם בציבוריות הישראלית ובמיוחד בימים

חנוך לנער הרב משה בירנבוים
חינוך לחיים – פרשת בחוקותיי

חינוך לחיים – פרשת בחוקותיי

"אם בחוקותי תלכו" – בספר היובל שיצא לכבוד רבי שמעון שקאפ עמוד ע"ח מבאר, העיקר היא ההליכה וההתקדמות, העליה והשגשוג,

חינוך לחיים – פרשת בהר

"והחזקת בו" – מסביר רש"י אל תנחיהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד וכו' מדבריו ניתן

חינוך לחיים – פרשת אמור

"ויצא בן אשה ישראלית וכו' וינצו במחנה" – הגמ' שואלת "מהיכן יצא"- איך יכול דבר כזה לקרות בדור דעה? וחז"ל גילו

חינוך לחיים – פרשת קדושים

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם" – הסביר הרמב"ן שהכוונה שכל דבר שנעשה, נעשהו

חינוך לחיים – אחרי מות

"ונתן אהרון על שני השעירים גורלות"-"גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל". משל לקבוצת אנשים שסעדו סביב שולחן אחד, בתום הסעודה

חינוך לחיים – פסח

והגדת לבנך – בעבור זה מפני מה העמידה התורה את חובת סיפור יציאת מצרים דווקא בשעת קיומן של מצוות מצה