בקשתם של האחים

בקשתם של האחים

לעילוי נשמת נירה בת אברהם ת.נ.צ.ב.ה

לאחר פטירת יעקב חששו השבטים שמא יגמול להם יוסף על כל הרעה שעשו לו, ואמרו לו שאביהם ציוה לומר לו למחול להם וזה לשון הכתוב "ויצוו [האחים על בני בלהה להיות שליחים] אל יוסף לאמר אביך ציוה לפני מותו לאמור; כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי

קרא עוד ←
הצבי ישראל | הרב צבי שוורץ שליט"א
צום עשרה בטבת

צום עשרה בטבת

תועלת התפילה על הגאולה צום עשרה בטבת נתקן מחמת שבו ביום צר מלך בבל על ירושלים. ולכאורה מאורע תחילת המצור על ירושלים אירע לפני כאלפיים וחמוש מאות שנה, ומה שייכותו אלינו, ומה עבודתנו המעשית בצום? מבאר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פרק יט) ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת מקץ

יוסף יורד למצרים להכין את האפשרות לגאולה מגלות מצרים מכירת יוסף – מידה במידה פרשיות וישב ומקץ נוגעות הם זו

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת וישלח

דרך העשייה מגיעים לשם 'ישראל' 'האם זכר עשיו את שנאתו ליעקב "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת ויצא

רחל צרתה של לאה גדולה לגדול קטנה לקטן "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח י). פרשתינו מתחילה ביציאתו

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת תולדות

ברכת יצחק ליעקב מדוע ברכות עולם הזה לעשיו בדווקא יצחק אבינו ורבקה נחלקו ביניהם מי הוא שראוי לקבל את הברכות.

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת חיי שרה

מה' יצא הדבר ארבעה הן ששאלו שלא כהוגן דרך העולם שאחר פטירת הצדיק הולכים להתפלל על קברו. מנהג זה תמוה.

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת וירא

חשיבות המעשה בכוחו של מעשה האדם, למדים אנו מעמידתו של אברהם אבינו בניסיון "לך לך מארצך". שהרי בניסיון זה רבה

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת לך-לך

אברהם כנגד לוט – מהות הניסיונות השיעור לע"נ יהודה יחזקאל בן שמואל ברקן ז"ל. ואפתח בדברים שהיה נוהג לומר: על

קרא עוד ←
מאיר עיניים | הרב מאיר אסטריק
בקשתם של האחים

בקשתם של האחים

לאחר פטירת יעקב חששו השבטים שמא יגמול להם יוסף על כל הרעה שעשו לו, ואמרו לו שאביהם ציוה לומר לו למחול להם וזה לשון הכתוב "ויצוו [האחים על בני בלהה להיות שליחים] אל יוסף לאמר אביך ציוה לפני מותו לאמור; כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי

קרא עוד ←

טעם הירידה למצרים

לאחר שנתגלה יוסף לאחיו, ביקשם לבוא עם יעקב למצרים על מנת שיכלכלם שם. ומתחילה ירדו יעקב ובני ביתו לבאר שבע,

קרא עוד ←

החלומות ופתרונם

"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי; ויאמרו לו אחיו המלך תמלך

קרא עוד ←

מהותה של סוכה

"ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות" (פרק לג פס' יז). ויש

קרא עוד ←

התמודדותה של לאה

"וירא ה' כי שנואה לאה וגו' ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי

קרא עוד ←

דיבורו של רמאי

"ויהי בערב ויקח [לבן] את לאה בתו ויבא אתה אליו [ליעקב] וגו' ויתן לבן לה [ללאה] את זלפה שפחתו ללאה

קרא עוד ←

משרתי ה'

יעקב אבינו נטל מעשיו את הברכות ואת הבכורה. אמנם, אף לאחר נטילתן לא הסכים לכך הקב"ה לאלתר, אלא על הברכות

קרא עוד ←

מעלתו של אברהם

בפרשת קניית קיברה של שרה מצינו בתורה אריכות גדולה בכל פרטי קנייתה, ויש להבין מה באה התורה ללמדנו בכך. ותכף

קרא עוד ←
והאיש משה | הרב משה שינפלד​
להאמין בסליחה

להאמין בסליחה

לאחר פטירת יעקב אבינו, חששו האחים שיוסף ישיב להם על הרעה אשר הם גמלו אותו: "וַיִּרְאוּ אֲחֵי יוֹסֵף כִּי מֵת אֲבִיהֶם וַיֹּאמְרוּ: לוּ יִשְׂטְמֵנוּ יוֹסֵף וְהָשֵׁב יָשִׁיב לָנוּ אֵת כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר גָּמַלְנוּ אֹתוֹ" (בראשית נ, טו). במטרה למנוע זאת, הקדימו האחים תרופה למכה, ושלחו ליוסף מסר הכולל צוואה שיעקב

קרא עוד ←

הגישה הנכונה לחיים

המילה "סליחה" היא פשוטה מצד אחד, אולם מורכבת מאוד מן הצד השני. סליחה אמתית היא אמנות שאינה קלה לביצוע, ופרשת

קרא עוד ←

יפות מראה

כמעט כל אדם זקוק לישועה, כל אחד מצרותיו הוא. רבים מאתנו חשים "שבויים בבור" ושהחושך אופף אותנו, ואנו מייחלים לקרן

קרא עוד ←

אש תמיד

פרשתנו פותחת בפסוקים: "וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף…", והתורה מתחילה לספר על יוסף. רש"י

קרא עוד ←

הכוח המאסף

יעקב אבינו לא מצליח לשבת בשלווה, והצרות תוכפות עליו בזו אחר זו. יתכן שהאסון הגדול ביותר עבורו הוא פטירת רעייתו

קרא עוד ←

לצאת לשדה, אך לשוב עם הציד

פרשת תולדות היא ללא ספק אחת המופלאות והעמוקות שבפרשיות התורה. העניין המרכזי שמופיע בה – מכירת הבכורה וברכת יצחק ליעקב,

קרא עוד ←

"נעלה עד כה"

פרשת וירא מסתיימת עם הניסיון המפורסם ביותר של אברהם אבינו – ניסיון העקדה. עם ישראל "אוכל" ונהנה עד היום מזכות

קרא עוד ←

תמים פועלו

משה רבינו עומד מול עם ישראל ביום פטירתו ומשמיע באוזניהם את שירת "האזינו". שירת "האזינו" מקיפה את ההיסטוריה, החל מבריאת

קרא עוד ←
ויאמר אליהו | הרב אליהו פורטנוי
הכרת הטוב אפילו על דבר קטן

הכרת הטוב אפילו על דבר קטן

בפרשת מכירת יוסף רואים אנו כי ראובן נתאמץ יותר משאר אחיו להציל את יוסף ועשה כל מאמץ למנוע את הריגתו, וכמש"כ "ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם וגו' למען הציל אותו" [ל"ז, כ"ב], וברש"י, רוח הקודש העידה על ראובן שלא אמר זאת אלא כדי להציל אותו, שיבוא הוא ויעלהו אח"כ

קרא עוד ←

התפילה כשמירה

בין הדברים שיעקב אבינו שולח בידי המלאכים להגיד לעשו הוא "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וגו'" [ל"ב, י"ד-ט"ו].

קרא עוד ←

מהי ההודאה האמיתית

כשלאה ילדה את יהודה, כותבת התורה "ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה", והיינו ששמו של יהודה

קרא עוד ←

גדולתו של יעקב לא רק בתורה

כאשר יצחק מגלה לתדהמתו שאת הברכה הראשונה שהוא בירך, וכידוע הייתה אמור להגיע לעשו, לא הגיעה אליו אלא ליעקב, אומר

קרא עוד ←

לא עליך המלאכה לגמור

לפני שאברהם אבינו נפטר, כותבת התורה "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק". בילקוט שמעוני [רמז ק"י] מביא כמה דיעות

קרא עוד ←

להאמין בדברי חכמים

בהפטרת השבוע מסופר על תחיית המתים לבן השונמית. נשים לב, שלאחר שבנה מת, השכיבה אותו על מיטת איש האלוקים, ואמרה

קרא עוד ←

להכיר טובה על כל דבר

כשאברהם אבינו הגיע למצרים, פונה אברהם לשרה ואומר לה "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את וגו' ואמרו אשתו

קרא עוד ←

הכול הולך עפ"י ההתחלה – ב

שבוע שעבר ראינו את כוחה של ההתחלה, שכל דבר ממשיך על פי ההתחלה שלו. בפרשתינו רואים אנו דוגמא מוחשית לכך,

קרא עוד ←
וַאֲנִי אוֹמֶר | אוהד שקד-מנדלבוים​
נעשה ונשמע

נעשה ונשמע

עיני כולם נשואות אל רחוב הרשב"ם. מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, גדול הדור ומנהיגה של היהדות החרדית בקרב האשכנזים, והרב שלום כהן שליט"א מנהיגם הרוחני של בני עדות המזרח, ויחד איתם רבנים נוספים רבים – עוסקים רבות בשבועות אלה בשאלת החיסונים נגד הקורונה. העובדה שמדובר בחיסון חדשני אכן מעלה חשש בקרב

קרא עוד ←

כוח הניסיונות

בפרשות השבוע בתקופתנו אנו עדים לניסיונותיו הקשים של ארבהם אבינו – החל מעזיבת החיים מאחור, המשך בגידול הבנים של ישמעאל,

קרא עוד ←

מחתרת

מאז מלחמת העולם השנייה והשואה לא נצרכו היהודים בעולם להתחבא כדי ללמוד תורה. מאז התהלכו האימים של המשטרים החשוכים ההם

קרא עוד ←

התנגשות

אי אפשר להבין את מי שאמר ואומר ששיטת הרמזור של גמזו אינה מציאותית. ראו איזה פלא ובאיזו מהירות, ממש כמו

קרא עוד ←

חומרה דחומרה

אחד הכללים היסודיים שכל יהודי מכיר הוא שדבר שיש בו ספק מדאורייתא – מחמירים בו, ואילו מדרבנן – מקילים בו.

קרא עוד ←

דוֹד זכריה

בכ"ט אב תשמ"ה (1985) הייתי בן 9. מעט אני זוכר מסבי, דוד מנדלבוים, שנפטר ב-ב' אלול תשמ"ב (היום היארצייט). אני

קרא עוד ←

ערכים מתנגשים

טרם נפתח במאמר, יש להבהיר בקול רם – אנחנו מתנגדים לכל הפרה של הנחיות משרד הבריאות שנועדו לשמור על בריאותינו.

קרא עוד ←

האומנם הרב לא טועה?

מאמר המשך למאמר צאן תועה? בין פסיקה לייעוץ בשבוע שעבר דנו באחד מנכסי צאן ברזל בעולם היהודי החרדי – דעת

קרא עוד ←
חנוך לנער | הרב משה בירנבוים
חנוך לנער | פרשת נח

חנוך לנער | פרשת נח

אלה תולדות נח – נח איש צדיק תמים היה בדורותיו – ויולד נח שלשה בנים כשהתורה פותחת בתאור תולדותיו של נח, במקום להביא על אתר את שמות בניו וצאצאיו, היא נוטה לדברים אחרים, ועוסקת במעלותיו ובמעשיו הטובים. אומרים חז"ל שעל כך נאמר הפס' "פרי צדיק עץ חיים" – מהן פירותיו

קרא עוד ←

חנוך לנער – פרשת כי תבוא

"הגדתי היום" – שאיני כפוי טובה. סיפור ידוע שבאחת הישיבות ערכו מספר תלמידים הפגנה על האוכל שלטענתם אינו מספיק טוב.

קרא עוד ←

חנוך לנער – חג השבועות

חג השבועות – חג מתן תורה. מה התורה משפיעה על כל אחד מלומדי התורה? מסביר ר' יעקב ניימן זצ"ל מורו

קרא עוד ←

חנוך לנער – פרשת במדבר

"ואלה תולדות אהרון ומשה"-  כת' "ואלה תולדות משה ואהרון" ומוזכרים רק בני אהרון מסביר רש"י "לפי שלימדן משה תורה, מלמד

קרא עוד ←

פרשת אמור

"קדושים יהיו לאלוקיהם – ולא יחללו שם אלוקיהם" שואל ר' יעקב ניימן זצ"ל מורו ורבו של אבי ז"ל אם התורה

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו'

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת תצווה

המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר על עוון לשון הרע. על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת תרומה

"ויקחו לי תרומה" מפרש רש"י – לי- לשמי. מקשים המפרשים הלא מצינו בחז"ל שאמרו 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו

קרא עוד ←