לשמור על כבודו של ה' יתברך

לשמור על כבודו של ה' יתברך

בהפטרת השבוע אנו קוראים "והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני ה'. המה יבאו אל מקדשי והמה יקרבו אל שלחני לשרתני ושמרו

קרא עוד ←
מאיר עיניים הרב מאיר אסטריק
עניינו של המגדף

עניינו של המגדף

"ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי; ויקב בן האשה

הקדשה: לרפואת אברהם חיים בן יונה

הייחודיות וההתפלגות

"את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך" (פרק יט פס'

כוחה של השתדלות

"ויביאו את המשכן אל משה וגו'" (פרק לט פס' כג) וברש"י הביא את דברי התנחומא (יא) "שלא היו יכולין להקימו,

עניינו של הכיור

לאחר שציותה התורה על עשיית הכלים, המשכן, ומשיחת הכהנים כותבת התורה "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אותו בין

הרצוי שבקרבן

ביום חנוכת המשכן נצטווה משה רבינו להקריב פר לחטאת ושני אילים אחד לעולה ואחד לשלמים. ובהקרבת האיל הראשון [עולה] אומר

ארון העדות

בעשיית הארון מצינו שציוותה התורה פעמיים על שימת לוחות הברית בתוכו. האחת, לאחר הציווי על עשיית הארון "ונתת אל הארון

אחרי רבים להטות

"לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על רב לנטות אחרי רבים להטות" (פרק כג פס' ב), והוא כלל גדול

והאיש משה הרב משה שינפלד​
לשים את הקלפים על השולחן

לשים את הקלפים על השולחן

בני אדם הם יצורים חברתיים, ומטבע הדברים קורה שאדם פוגע או מעליב את חברו – בשגגה או בכוונה תחילה. לצערנו,

מרירות הבדידות

פרשת "תזריע" עוסקת רבות בעניינו של האדם המצורע. התורה כותבת, שכאשר אדם נטמא בטומאת הצרעת, עליו לצאת מתחומי מחנה ישראל

לדעת מתי לעצור

פרשות "ויקהל" ו"פקודי" חוזרות על פרטי המשכן שהובאו בפרשות הקודמות – "תרומה" ו"תצוה". הציווי על הקמת המשכן, שפורט בפרשות קודמות,

אותיות פורחות באוויר

פרשת "כי תשא" מתארת את ירידת משה מהר סיני, כשבידו שני לוחות הברית. כשמשה ירד וראה את העגל אשר עשו

זהב, כסף ואבן

בורא עולם נותן למשה הוראות מדוקדקות ומפורטות כיצד לבנות את המשכן וכליו. מדהים לראות כיצד יורדת התורה לפרטי פרטים, הן

פירוק חומרים

דברים רבים בעולם יכולים להיראות לעינינו כיחידה אחת, אולם יתכן בהחלט שהמראה החזותי מתעתע, ובעצם הגוש המונח לפנינו מורכב ממספר

מהלב ואל הלב

נראה נקודה חשובה בסדר של עשרת הדברות: הדיבר הראשון הוא: "אָנֹכִי השם אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים" (שמות

ויאמר אליהו הרב אליהו פורטנוי
לשמור על כבודו של ה' יתברך

לשמור על כבודו של ה' יתברך

בהפטרת השבוע אנו קוראים "והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי

אחר מיטתו של הרב הבר זצ"ל

קוראים אנו בפרשה על פטירתם של בני אהרון, נדב ואביהוא. פרשה זו נקראת גם כן ביום הכיפורים, ועל כך כתב

מטרת הנגעים – תשובה

דיני צרעת הכתובים בפרשיותינו, אינם מחלה רגילה הדרושה טיפול רפואי, אלא להיפך, זו מחלה רוחנית הנובעת מחטא. ראשית, על הנגוע

גם משה ואהרון הראו דוגמה אישית

אחרי שבני ישראל בנו את כל המשכן, כתוב בפסוק "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את בני ישראל כן

מה שאדם נותן – לעצמו הוא נותן

בתחילת הפרשה כותבת התורה על מחצית השקל "ונתנו איש כופר נפשו" (ל', י"ב). את המילה "ונתנו" ניתן לקרוא אותה, אומר

עשיית דברי ה' בדיוק כפי המצווה

בהפטרה לפרשת זכור קוראים על שאול שנצטווה להרוג את עמלק, אך שאול לא עשה זאת אלא השאיר את אגג מלך

מהי ההקדמה לפרשת משפטים?

הפרשה מתחילה במילים "ואלה המשפטים". רש"י מסביר את הסיבה שהפרשה מתחילה באות ו' החיבור שפירושה המשך לדברים הקודמים, וז"ל: "כל

ענייני דיומא אוהד שקד-מנדלבוים​
מניין עורבים

מניין עורבים

ההמולה בבית העלמין הנוצרי בעיר תודבורג הייתה גדולה. אמנם אנשים לא היו שם, אבל מהומה הייתה. לא אנשים חיים, אבל

הקורונה

כוחו של הנגיף הקטן מסין כנראה גדול הרבה יותר ממה שאנשים יכלו היו לדמיין לעצמם. וברור שכל מה שמתרחש בעולם

במה מתקנאים?

בכל שנה כשעוסקים בכיתה בנושא של האנטישמיות המסורתית, הדתית, עולה שוב ושוב אותה השאלה מצד התלמידים – כיצד יכלו אנשים

שורש כל הרע

חז"ל לימדו אותנו שהיסוד הראשוני לעשיית טוב הוא הכרת הטוב. הבנה שאין דבר בעולם שהוא מובן מאליו ויש להודות לקב"ה

"פסטיבל" השואה

בשבוע שעבר הגיעו לישראל מנהיגים רבים מכל רחבי אירופה. מנהיגי המדינות – החל בנשיא גרמניה וכלה בנשיא רוסיה, הגיעו בזה

לא להתבלבל

מאז הקהילה החרדית הפכה להיות בעלת "נתח שוק" בפוליטיקה הישראלית, וגדלה מעורבותה של הקהילה החרדית בחיים הפוליטיים במדינה, היא הייתה

במסלול התרסקות

בשבוע שעבר פוטר מורה לאזרחות ממערכת החינוך לאחר שהביע עמדות שמאל-קיצוניות באופן ברוטלי וכמעט שהכריח תלמידיו להשתמט משירות צבאי, תוך

ותלמודו בידו הרב ירחמיאל קראם
שבט לוי

שבט לוי

שאלת ברור חטאם של משה רבנו ואהרון העסיקה רבות את פרשני החומש, אשר התחבטו כיצד לפרש את שסתמו הכתובים. רש"י

קורח| סנקציות כלכליות

התורה חסה על ממונם של ישראל, כאשר הקב"ה מצווה למשה לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים. המטרה היא לא רק

נשא | שגרה

עד כמה הורסת שגרה של מספר רגעים, ניתן ללמוד מהמדרש המספר על הויכוח שהיה לשבטים עם דודם, עשו הרשע, שעה

בחוקותיי | זכות אבות

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק  ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" (ויקרא כ"ו, מ"ב) כמה ממפרשי

האם ל"ג בעומר נחגג כהלכה?

  שנים אני מתלבט האם לכתוב או לדבר על זה או שמא להניח למצב. אבל לאט לאט מתגבשת אצלי הדעה

אחרי מות קדושים | מיהו יהודי

שאלת הזהות היהודית, במה היא באה לידי ביטוי, הינה אחד הנושאים העולים על הפרק מידי פעם בציבוריות הישראלית ובמיוחד בימים

"יום השואה והגבורה" האמנם?

מידי שנה כשמגיע התאריך כ"ז בניסן, מתלבטים אנשי חינוך ביהדות החרדית כיצד לנהוג ביום השואה עם תלמידיהם. האם לעמוד דום

חנוך לנער הרב משה בירנבוים
פרשת אמור

פרשת אמור

"קדושים יהיו לאלוקיהם – ולא יחללו שם אלוקיהם" שואל ר' יעקב ניימן זצ"ל מורו ורבו של אבי ז"ל אם התורה

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו'

חנוך לנער: פרשת תצווה

המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר על עוון לשון הרע. על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה

חנוך לנער: פרשת תרומה

"ויקחו לי תרומה" מפרש רש"י – לי- לשמי. מקשים המפרשים הלא מצינו בחז"ל שאמרו 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו

חנוך לנער: פרשת משפטים

"למען ינוח שורך וחמורך"  – פירש רש"י "תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע , או אינו

חנוך לנער: פרשת יתרו

"כבד את אביך ואת אמך" – מדוע זכתה מצווה זו דווקא להיכלל בעשרת הדברות?? ומה הקשר בין כיבוד הורים למעמד

חנוך לנער: פרשת בשלח

סגולה בדוקה להרגשת טעם בלימוד, מובא בשם אחד האדמו"רים על הפס' "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים