חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו' אמר לו הקב"ה  עסוק אתה בידך נראה כמקימו ,והוא נזקף וקם מאיליו". זהו שנאמר "הוקם המשכן" – כידוע שקול קרש

קרא עוד ←
חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו' אמר לו הקב"ה  עסוק אתה בידך נראה כמקימו ,והוא נזקף וקם מאיליו". זהו שנאמר "הוקם המשכן" – כידוע שקול קרש

הקדשה: לרפואת אברהם חיים בן יונה

קרא עוד ←
מאיר עיניים הרב מאיר אסטריק
כוחה של השתדלות

כוחה של השתדלות

"ויביאו את המשכן אל משה וגו'" (פרק לט פס' כג) וברש"י הביא את דברי התנחומא (יא) "שלא היו יכולין להקימו,

עניינו של הכיור

לאחר שציותה התורה על עשיית הכלים, המשכן, ומשיחת הכהנים כותבת התורה "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אותו בין

ארון העדות

בעשיית הארון מצינו שציוותה התורה פעמיים על שימת לוחות הברית בתוכו. האחת, לאחר הציווי על עשיית הארון "ונתת אל הארון

אחרי רבים להטות

"לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על רב לנטות אחרי רבים להטות" (פרק כג פס' ב), והוא כלל גדול

נתינה של חיבה

"ויאמר ה' אל משה רד העד בעם, פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב וגו' ויאמר משה אל ה'

בזכות נשים צדקניות

"ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה" (פרק טו פס' כ) וכתב רש"י שנקראת נביאה כיון שהתנבאה על לידתו

בדמייך חיי

בהקרבת קרבן פסח ישנם כמה דינים שלא מצינו בכל קרבן אחר, הן בעניינו של המקריב והן בעונש המבטלו. מדיני המקריב

והאיש משה הרב משה שינפלד​
לדעת מתי לעצור

לדעת מתי לעצור

פרשות "ויקהל" ו"פקודי" חוזרות על פרטי המשכן שהובאו בפרשות הקודמות – "תרומה" ו"תצוה". הציווי על הקמת המשכן, שפורט בפרשות קודמות,

אותיות פורחות באוויר

פרשת "כי תשא" מתארת את ירידת משה מהר סיני, כשבידו שני לוחות הברית. כשמשה ירד וראה את העגל אשר עשו

זהב, כסף ואבן

בורא עולם נותן למשה הוראות מדוקדקות ומפורטות כיצד לבנות את המשכן וכליו. מדהים לראות כיצד יורדת התורה לפרטי פרטים, הן

פירוק חומרים

דברים רבים בעולם יכולים להיראות לעינינו כיחידה אחת, אולם יתכן בהחלט שהמראה החזותי מתעתע, ובעצם הגוש המונח לפנינו מורכב ממספר

מהלב ואל הלב

נראה נקודה חשובה בסדר של עשרת הדברות: הדיבר הראשון הוא: "אָנֹכִי השם אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים" (שמות

הצעקה

אחת המצוות המרכזיות ביהדות היא מצות התפילה. נושא התפילה הוא כמים שאין להם סוף. עסקנו בו בעבר במספר היבטים; פרשת

לא להחמיץ הזדמנויות!

פרעה והמצרים ספגו תשע מכות קשות, וכעת הם עומדים לפני המכה האחרונה – בכורות. אלוקים מודיע למשה, שמיד לאחר מכת

ויאמר אליהו הרב אליהו פורטנוי
גם משה ואהרון הראו דוגמה אישית

גם משה ואהרון הראו דוגמה אישית

אחרי שבני ישראל בנו את כל המשכן, כתוב בפסוק "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את בני ישראל כן

מה שאדם נותן – לעצמו הוא נותן

בתחילת הפרשה כותבת התורה על מחצית השקל "ונתנו איש כופר נפשו" (ל', י"ב). את המילה "ונתנו" ניתן לקרוא אותה, אומר

עשיית דברי ה' בדיוק כפי המצווה

בהפטרה לפרשת זכור קוראים על שאול שנצטווה להרוג את עמלק, אך שאול לא עשה זאת אלא השאיר את אגג מלך

מהי ההקדמה לפרשת משפטים?

הפרשה מתחילה במילים "ואלה המשפטים". רש"י מסביר את הסיבה שהפרשה מתחילה באות ו' החיבור שפירושה המשך לדברים הקודמים, וז"ל: "כל

לא רק להעיר אלא גם להאיר

רש"י בתחילת הפרשה כותב שאחד משמותיו של יתרו הוא יתר "ע"ש שיתר פרשה אחת בתורה – ואתה תחזה". ולכאורה צריך

ביטחון בה' בענייני פרנסה

בסוף פרשת המן כותבת התורה "והעומר עשירית האיפה הוא" [ט"ז, ל"ו]. ולכאורה צריך להבין מדוע התורה כותבת את הכמות של

עקביות בעבודת השם

על הפסוק "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים וכו' הוא משה ואהרן" [ו',

ענייני דיומא אוהד שקד-מנדלבוים​
מניין עורבים

מניין עורבים

ההמולה בבית העלמין הנוצרי בעיר תודבורג הייתה גדולה. אמנם אנשים לא היו שם, אבל מהומה הייתה. לא אנשים חיים, אבל

הקורונה

כוחו של הנגיף הקטן מסין כנראה גדול הרבה יותר ממה שאנשים יכלו היו לדמיין לעצמם. וברור שכל מה שמתרחש בעולם

במה מתקנאים?

בכל שנה כשעוסקים בכיתה בנושא של האנטישמיות המסורתית, הדתית, עולה שוב ושוב אותה השאלה מצד התלמידים – כיצד יכלו אנשים

שורש כל הרע

חז"ל לימדו אותנו שהיסוד הראשוני לעשיית טוב הוא הכרת הטוב. הבנה שאין דבר בעולם שהוא מובן מאליו ויש להודות לקב"ה

"פסטיבל" השואה

בשבוע שעבר הגיעו לישראל מנהיגים רבים מכל רחבי אירופה. מנהיגי המדינות – החל בנשיא גרמניה וכלה בנשיא רוסיה, הגיעו בזה

לא להתבלבל

מאז הקהילה החרדית הפכה להיות בעלת "נתח שוק" בפוליטיקה הישראלית, וגדלה מעורבותה של הקהילה החרדית בחיים הפוליטיים במדינה, היא הייתה

במסלול התרסקות

בשבוע שעבר פוטר מורה לאזרחות ממערכת החינוך לאחר שהביע עמדות שמאל-קיצוניות באופן ברוטלי וכמעט שהכריח תלמידיו להשתמט משירות צבאי, תוך

ותלמודו בידו הרב ירחמיאל קראם
שבט לוי

שבט לוי

שאלת ברור חטאם של משה רבנו ואהרון העסיקה רבות את פרשני החומש, אשר התחבטו כיצד לפרש את שסתמו הכתובים. רש"י

קורח| סנקציות כלכליות

התורה חסה על ממונם של ישראל, כאשר הקב"ה מצווה למשה לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים. המטרה היא לא רק

נשא | שגרה

עד כמה הורסת שגרה של מספר רגעים, ניתן ללמוד מהמדרש המספר על הויכוח שהיה לשבטים עם דודם, עשו הרשע, שעה

בחוקותיי | זכות אבות

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק  ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" (ויקרא כ"ו, מ"ב) כמה ממפרשי

האם ל"ג בעומר נחגג כהלכה?

  שנים אני מתלבט האם לכתוב או לדבר על זה או שמא להניח למצב. אבל לאט לאט מתגבשת אצלי הדעה

אחרי מות קדושים | מיהו יהודי

שאלת הזהות היהודית, במה היא באה לידי ביטוי, הינה אחד הנושאים העולים על הפרק מידי פעם בציבוריות הישראלית ובמיוחד בימים

"יום השואה והגבורה" האמנם?

מידי שנה כשמגיע התאריך כ"ז בניסן, מתלבטים אנשי חינוך ביהדות החרדית כיצד לנהוג ביום השואה עם תלמידיהם. האם לעמוד דום

חנוך לנער הרב משה בירנבוים
חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו'

חנוך לנער: פרשת תצווה

המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר על עוון לשון הרע. על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה

חנוך לנער: פרשת תרומה

"ויקחו לי תרומה" מפרש רש"י – לי- לשמי. מקשים המפרשים הלא מצינו בחז"ל שאמרו 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו

חנוך לנער: פרשת משפטים

"למען ינוח שורך וחמורך"  – פירש רש"י "תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע , או אינו

חנוך לנער: פרשת יתרו

"כבד את אביך ואת אמך" – מדוע זכתה מצווה זו דווקא להיכלל בעשרת הדברות?? ומה הקשר בין כיבוד הורים למעמד

חנוך לנער: פרשת בשלח

סגולה בדוקה להרגשת טעם בלימוד, מובא בשם אחד האדמו"רים על הפס' "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים

חנוך לנער: פרשת שמות

"ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים". שמעתי הסבר